Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza - zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Specjalnością Autorskiej Pracowni są projekty architektoniczne związane z obiektami zabytkowymi i krajobrazem kulturowym.

W ramach pracowni wykonywane są również badania architektoniczne i architektoniczno-archeologiczne zabytkowych budowli i zespołów urbanistycznych, niezbędne dla ich rozpoznania i prawidłowego przeprowadzenia procesu projektowego.Pracownia prowadzi również nadzory autorskie i konserwatorskie.

Kierownik pracowni
dr inż. arch. Maciej Małachowicz - specjalista d.s. fortyfikacji nowożytnej, mediewista

Zastępcy kierownika pracowni
mgr inż. arch. Anna Małachowicz -
mgr inż. arch. Rafał Karnicki - architektura drewniana (szachulce), rewaloryzacji zabudowy śródmiejskiej (kamienice)

Stała współpraca w zakresie konsultacji prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz Współpraca:
mgr inż. arch. Iwona Misek
mgr inż. arch. Krystyna Kret
Adres firmy:
Autorska Pracownia ach. Macieja Małachowicza
ul. Orłowskiego 11
51-637 Wrocław
NIP: 898-102-39-72

Adres biura:
ul. Borowska 264 (biuro w przyziemiu)
50-558 Wrocław
tel/fax. (071) 345 26 54
e-mail: zabytki@rewaloryzacja.com
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przestawionymi na naszej stronie internetowej: Projekty: Orphanatropheum Wrocław, ul. Katedralna 4, Projekt ogrodzeń ozdobnych wzłuż promenady ul. Włodkowica, Bastion św. Jadwigi w Nysie, Fort Wodny w Nysie, Zespół kamienic ul. Chińska, Brochów, Wrocław Kamienica pod Złotym Psem we Wrocławiu, Elewacja - Kaminica pod Złotym Słońcem we Wrocławiu, Kamica ul. Kiełbaśnicza 5, Rewaloryzacja murów miejskich w Opolu, Baszta św Barbary, Wieża mieszkalna - Biestrzyków Wieża Mieszkalna - Żelazno Badania: Akademia Lubrańskiego w Poznaniu, Dwór - Ślęza Lasowo, Badania reliktów murów - Ratusz, Piwnice ratuszowe, wieża - Strzelin, Fortyfikacje, bastiony - Nysa, Świdnica, Kłdzko, Srebrna Góra,