BADANIA ARCHITEKTONICZNE KOŚCIOŁÓW

• Badania architektoniczne podziemnych reliktów średniowiecznego Pałacu Biskupiego we Wrocławiu.

•Badania architektoniczne reliktów najstarszych budowli w katedrze św. Jana we Wrocławiu.

•Badania architektoniczne Klasztoru Klarysek we Wrocławiu

•Kościół w Wilczkowicach.

•Kościół Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślężą.

•Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w św. Katarzynie.

•Wytyczne konserwatorskie dla odbudowy kościoła pofranciszkańskiego w Brzegu.
BADANIA ARCHITEKTONICZNE ZESPOŁÓW KLASZTORNYCH

•Badania reliktów średniowiecznego klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.

•Badania reliktów średniowiecznego klasztoru Dominikanów we Wrocławiu.