Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów architektonicznych rewaloryzacji obiektów zabytkowych. W naszej pracy przede wszystkim staramy się wydobyć unikalny, zabytkowy charakter miejsca z możliwie harmonijnym dopasowaniem funkcji do walorów obiektu. Wykonane realizacje oraz zadowolenie Inwestorów najlepiej świadczy o naszych umiejętnościach.

Oferujemy wsparcie w całym procesie inwestycyjnym:
- od działań przedprojektowych: inwentaryzacje, studium historyczne obiektu, badania architektoniczne i architektoniczno-archeologiczne, wykonanie koncepcji, wsparcie merytoryczne i medialne projektu przy pozyskiwaniu środków,
- projektowych: wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze wraz niezbędnymi opracowaniami konserwatorskimi i studialnymi,
- realizacji inwestycji: ściśle współpracujemy z wykonawcą w ramach nadzoru autorskiego.

Na każdym etapie staramy się wspierać Inwestora merytorycznie i medialnie, zarówno wspierając przy pozyskiwaniu środków, jak i uzyskując wymagane uzgodnienia odpowiednich służb, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Miejskim bądź Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Z całą pewnością, wszędzie tam, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza odetalu i architekturze zabytkowej sprawdzamy się najlepiej.