Kierownik pracowni
dr inż. arch. Maciej Małachowicz - główny projektant, rzeczoznawca d.s. rewaloryzacji, konserwacji, fortyfikacji nowożytnej, mediewista.

Zastępcy kierownika pracowni
dr inż. arch. Anna Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki

Współpraca:
mgr inż. arch. Karolina Kotkiewicz
mgr inż. arch. Katarzyna Pietras