Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany remontu i rozbudowy budynku przy ul. Traugutta 126 we Wrocławiu

Inwestor: Prywatny
Obiekt: Kamienica ul. Traugutta 126, Wrocław,
Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Krystyna Kret
mgr inż. arch. Anna Małachowicz

Ogólne założenia projektowe
Celem projektu jest przywrócenie w budynku funkcji mieszkalnych oraz usługowych

Zakres opracowania
Projekt obejmuje remont wnętrza kamienicy i nadbudowę o dwie kondygnacje w formie dachu mansardowego oraz rewaloryzację elewacji

Charakterystyka obiektu
Kamienica przy ul. Tragutta 126 znajduje się we wschodniej pierzei ulicy. Budynek pochodzi z XIX, przebudowany w XXw. Znajduje się pomiędzy kamienicami nr 124 i plombą nr 132. Znajduje się w niej przejazd bramny prowadzący na podwórze. Dojazd do posesji od strony podwórza - ul. Na Niskich Łąkach.
Budynek trójtraktowy, niepodpiwniczony, posiada pięć kondygnacji oraz poddasze. Obiekt znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską - wpisanym do Rejestru Zabytków jako układ urbanistyczny wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo - osadniczymi - Przedmieście Oławskie dn. 20.06.05, nr wpisu 538/A/05.