Informacje dt. praw autorskich

Projekt ogrodzeń ogrodów ozdobnych pomiędzy Promenadą Staromiejską a posesją przy ul. Włodkowica 2

Inwestor: Gmina Wrocław, Zarząd Zieleni Miejskiej

Obiekt: Ogrodzenie przy posesji Włodkowica 2 we Wrocławiu

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek