ZAMKI

Koncepcja odbudowy Zamku w Polskiej Cerekwi wraz z zagospodarowaniem terenu

Koncepcja rekonstrukcji Dolnego Zamku w Będzinie wraz z terenem przyległym

Projekt budowlany punktu widokowego przy projektowanej ekspozycji bramy Zamku w Kruszwicy

• Projekt budowlany zespołu wieży mieszkalnej w Biestrzykowie.

• Konc. adaptacji zamku w Kliczkowie.

• Projekt rewaloryzacji elewacji i kształtowania bryły wieży mieszkalnej w Żelaźnie.

• PT rewaloryzacji elewacji dziedzińca zamku w Oleśnicy.
MURY MIEJSKIE

Projekt zabezpieczenia reliktów baszty artyleryjskiej przy ul. Szkolnej w Poznaniu

Projekt budowlany/ wykonawczy rewitalizacji odcinka murów obronnych wzdłuż ul. J. Piłsudskiego w Świebodzicach

• PT rewaloryzacji dawnej kurtyny obronnej z 1606 roku przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu.

• Projekt rewaloryzacji murów obronnych w Ziębicach.


• Koncepcja i projekt budowlany konserwacji i rekonstrukcji odcinka murów obronnych w Poznaniu (Zespół Bramy Wronieckiej, Baszta Katarzynek, Baszta Strażacka, Baszta Artyleryjska).

• Koncepcja rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu.

• PT ekspozycji reliktów monumentalnej zabudowy Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

• Konc. rewaloryzacji i zagospodarowania odcinka kazamat wału głównego Twierdzy Świdnickiej wraz z Furtą Szkolną i reliktami Bastionu Jezuickiego.
FORTYFIKACJE NOWOŻYTNE

• Park kulturowo _ przyrodniczy Twierdza Nysa etap I działanie 1- Rewitalizacja Fortu Wodnego, projekt budowlany.

• Park kulturowo _ przyrodniczy Twierdza Nysa etap I działanie 5- Rewitalizacja Bastionu św. Jadwigi, projekt budowlany.

• Koncepcja rewitalizacji fortu Blokhauzschanze w Nysie.

• Koncepcja rewitalizacji Bastionu św. Jawigi w Nysie.

• Koncepcja rewitalizacji fortecznej wieży ciśnień w Nysie.

• Projekt budowlany rewaloryzacji Bramy Orła na Donżonie Twierdzy Srebrna Góra.