Informacje dt. praw autorskich

Projekt ogrodzeń ogrodów ozdobnych pomiędzy Promenadą Staromiejską a posesjami przy ul. Włodkowica 4-18 we Wrocławiu

Inwestor: Gmina Wrocław, Zarząd Zieleni Miejskiej

Obiekt: Ogrodzenie przy posesjami Włodkowica 4-18 we Wrocławiu

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek