KOŚCIOŁY

• Odbudowa kościoła w Wilczkowicach.

• Rewaloryzacja elewacji kościoła w Piotrowicach.

• Rewaloryzacja elewacji kościoła w Kostomłotach.

• Rewaloryzacja elewacji kościoła w Wierzchowicach.

• Kolorystyka barokowych kaplic Katedry Wrocławskiej: njśw. Sakramentu, św. Elżbiety, Elektorskiej, Wszystkich Świętych oraz gotyckiej kaplicy św. Jana.


• Ekspozycja krypty romańskiej w Katedrze Wrocławskiej.

• Odtworzenie mostku wieżowego Katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

• Odtworzenie hełmu kościoła Aniołów Stróży w Wałbrzychu.

• Rewaloryzacja elewacji kościoła św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich.
KLASZTORY, PAŁACE

• Klasztor sióstr De Notre Dame w Widawie.

• Ekspozycja reliktów dworu biskupiego, szkoły katedralnej i wschodniego obwodu murów zamkowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

• Rewaloryzacja pałacu Opatów w Kamieńcu Ząbkowickim.

• Ekspozycja reliktów średniowiecznego klasztoru Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.

• Odbudowa skrzydła klasztoru Dominikanów we Wrocławiu.
OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

• Budynek parafii św. Piotra i Pawła w Legnicy.

• Adaptacja budynku pl. Katedralny 16 dla potrzeb Muzeum Archidiecezjalnego.