OGRODY MIEJSKIE

• Rewaloryzacja budynku kanonii ul. Katedralna 7 we Wrocławiu wraz z zabytkowym ogrodem.

• Rewaloryzacja budynku kanonii Katedralna 9 we Wrocławiu wraz z szachulcowymi oficynami i geometrycznym ogrodem.