BADANIA BLOKÓW RATUSZOWYCH I RYNKOWYCH

• Relikty średniowiecznych kramów - Wrocław Przejście Garncarskie.

• Otoczenie i relikty wieży ratuszowej w Świdnicy.

• Badania reliktów sukiennic i ratusza w bloku śródrynkowym w Świdnicy.

• Badania architektoniczne reliktów Ratusza w Strzelinie.
BADANIA ARCHITEKTONICZNE KAMIENIC I KWARTAŁÓW ZABUDOWY

• Badania kamienic w Świdnicy: Rynek 4, Rynek 30, Rynek 33, Rynek 34, ul. Łukowa 4, ul. Wewnętrzna 2, ul. Trybunalska 9, oraz: relikty piwnic budynku ul. Teatralna 21, relikty zabudowy działek 140, 141, 145 w narożniku ul. Długiej i Spółdzielczej.

• Badania archeologiczne i architektoniczno- urbanistyczne 4 kwartałów staromiejskich w Świdnicy ograniczonych ulicami: Zamkowa, Grodzka, Rynek, Kotlarska, Łukowa, Budowlana Żeromskiego, Długa, plac Kościelny, Spółdzielcza, Trybunalska, Pułaskiego, Mennicka, Teatralna, Szpitalna.

• Kamienice Rynek 12, 13 w Nowej Rudzie.

• Piwnice kamienic pl. Zamkowy 3, 3A w Oławie.
• Piwnice budynku pl. Dominikański 6 we Wrocławiu

• Kamienica ul. Wrocławska 8 w Oławie.

• Badania architektoniczne podziemnych reliktów zabudowy ul. Kanoniczej na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

• Badania XIX wiecznej zabudowy ul. Hercena we Wrocławiu.

• Badania gotycko-barokowej elewacji kamienicy ul. Pułaskiego 13 w Świdnicy.

• Badania kamienicy ul. Jakuba 4a w Sobótce.
• Badania architektonicznych reliktów zabudowy kwartału ulic Modrzewskiego, Szerokiej i Garncarskiej we Wrocławiu

• Badania elewacji kamienic Rynek 6, 9, 22, 27 i 28 w Świdnicy.

• Badania gotyckiej elewacji kamienicy Sejmowa 1 w Oleśnicy.

• Badania gotyckiej elewacji kamienicy Kurzy Targ 2 Szewska 74 we Wrocławiu

• Badania średniowiecznych reliktów elewacji pałacu Górków w Poznaniu.
STUDIA KONSERWATORSKIE

• Studium Konserwatorskie miasta Nysy.

• Studium konserwatorskie zabudowy Wyspy Piasek w Kłodzku