BADANIA ZESPOŁÓW DWORSKICH, ZAMKOWYCH I REZYDENCJI

• Badania reliktów średniowiecznego zamku na górze Gromnik.

• Zamek Piastowski w Oleśnicy.

• Badania architektoniczne podziemnych reliktów d. prawobrzeżnego zamku we Wrocławiu.

• Badania kolorystyki i faktur elewacji zamków kresowych: Brody, Chocim, Czarnokoziniec, Dubno, Jazłowiec, Kamieniec Podolski, Klewań, Korzec, Lwów, Łuck, Międzybórz, Olesko, Ołyka, Piatniczany, Pniew, Podhorce, Rychty, Skała Podolska, Stare Sioło, Starokonstantynów, Sutkowce, Zinków, Żwaniec, Kamieniec Litewski, Krewo, Mir, Holszany, Nowogródek, Lida, Różany, Złoczów, Założce, Krzemieniec, Zbaraż, Pomorzany, Brzeżany, Tarnopol, Mikulińce, Skałat, Trembowla, Dolina, Satanów, Buczacz, Wysuczka, Sidorów.

• Badania zespołu średniowiecznej wieży mieszkalnej w Biestrzykowie

• Badania architektoniczne i wytyczne konserwatorskie dla zespołu dworskiego Ślęza - Lasowo
BADANIA ZESPOŁÓW OBRONNYCH I FORTECZNYCH

• Badania reliktów średniowiecznych i nowożytnych fortyfikacji zespołu Bramy Piotrowej w Świdnicy.

• Odcinek murów miejskich ul. Legnicka 8A w Środzie Śląskiej.

• Mury obronne w Kątach Wrocławskich.

• Kurtyna obwarowań miejskich z 1606 roku przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu.

• Kompleks obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Wrocławskiej z lat 1890-1945.

• Zespół XVIII wieczny fortyfikacji Fleszy Nowomłyńskiej w Świdnicy.


• Zespół XVIII wiecznych prochowni w Mąkolnie.

• Relikty nadszańca Bastionu Jezuickiego w Świdnicy.

• Badania XVIII wiecznego fortu Bombardierów w Nysie

• Badania reduty Kardynalskiej w Nysie

• Nysa - Obwałowania Wysokie - rozpoznanie zespołu pod względem ochrony konserwatorskiej
PRACE STUDIALNE I KONSERWATORSKIE

• Konserwatorskie studium ochrony i zasad zagospodarowania zespołu pofortecznego w formie ochrony obszarowej - Twierdza Kłodzko - Forteczny Park Kulturowy.

• Konserwatorskie studium ochrony i zasad zagospodarowania zespołu pofortecznego w formie ochrony obszarowej - Forteczny Park Kulturowy Twierdza Nysa

• Wytyczne archeologiczno - historyczne dla obszaru al. Niepodległości w Świdnicy.

• Detal w fortyfikacji pruskiej XVIII-XIX wieku.

• Detal forteczny XVIII-XIX wieku na Śląsku.